torsdag 23 april 2015

#3 Caos in the fridge-Kaos i kylskåpet

Are you tired of that your groceries are falling out from your refrigerator when you opens the door? I have two solutions that you can try! No1, place the groceries that have a tendency to fall, roll or have a strange shape in baskets. No2, place refrigerator bars in front of the shelves.
In the picture you can see that I have placed the cans in a basket and in front a refrigerator tension bar. Tension bar from Movera.

Har du tröttnat på kaoset i kylskåpet och att varorna ramlar ur kylskåpet när du öppnar dörren? Jag har två förslag på lösningar som du kan prova! Nr1, lägg varor som gärna vill välta, rulla runt eller har konstig form som exempelvis majonnästuber i korgar. Nr2, sätt upp så kallade kylskåpsstänger framför hyllorna.
På bilden ser ni att jag har placerat burkarna i en korg och framför ser ni en kylskåpsstång. Kylskåpsstång från MoveraFoto-Photo: Sannas husbilsliv-Sanna's RV life.

söndag 19 april 2015

#2 EasyGo+BroBizz

For RVs with a total weight over 7716 Pound, it's now possible to order an electronic transponder EasyGo+BroBizz. The fees for some of the ferries and all the pay tolls for high ways and tunnels that you pass are debited directly to your credit card, when you travel through Sweden, Norway, Denmark and Austria. For ordering please follow the link to BroBizz AS in Denmark.
EasyGo+Brobizz

För att underlätta resandet  för husbilar över 3,5 ton i Sverige, Norge, Danmark och Österrike finns nu möjligheten att beställa en elektronisk transponder EasyGo+BroBizz. Den binds till ett av dina kreditkort och betalningen för betalvägar och tunnlar dras automatiskt vid passage. Transpondern fungerar även för ett flertal av färjorna. Nu slipper du vänta i kö för att betala avgifter för du kan ofta ta en snabbfil, och bäst av allt (enligt mig) så slipper du ladda GoBoxen för resor på betalvägar och tunnlar i Österrike. För beställning läs mer på länken till BroBizz AS i Danmark.
EasyGo+BroBizz
The Öresund bridge connecting Sweden(Malmö)and Denmark(Copenhagen).
Öresundsbron mellan Sverige(Malmö) och Danmark(Köpenhamn).
Foto-Photo. Sannas husbilsliv-Sanna's RV life

tisdag 14 april 2015

#1 Find the remote control-Hitta fjärrkontrollen

To our RV we have a total of 6 remote controls! Where should we put them? The answer is on the wall, with the aid of velcro. The advantage with just 3M, is that you can easily take it of the wall again and replace it somewhere more convenient and practical.

Till husbilen hör det 6 fjärrkontroller! Var gör man av dem? Jo, man sätter fast dem på väggen med hjälp av kardborreband från exempelvis 3M. Fördelen med 3M:s kardborreband är att du lätt kan ta bort kardborrebandet, om du placerade kontrollen på ett ställe som visade sig inte vara så smart och praktisk.

Foto-Photo: Sannas husbilsliv-Sanna's RV life. Here you can see the result! It was also necessary to label some of them, because we could never keep them apart. You could also use velcro to mount pictures and other things on the wall, things that you want to be able to replace or remove.

Här kan du se resultatet! Vi har även märkt dessa två för det är helt omöjligt att hålla isär dem, och väldigt irriterade när parabolen plötsligt åker ner när man bara vill stänga av TV:n. Du kan även sätta upp tavlor och andra saker på väggen med kardborreband, saker som du kanske vill ta bort vid en försäljning av husbilen eller omplacera.


Foto-Photo: Sannas husbilsliv-Sanna's RV life. Remote controlles mounted with the aid of velcro from 3M. Fjärrkontroller monterade med kardborreband från 3M.

söndag 12 april 2015

Welcome-Välkommen!

The aim of my blog Sanna's RV life is to inspire both you who are well acquainted with RVs and newbies. I will give tips, ideas and information about RV life, which I hope will be of joy and benefit for you all.

Syftet med bloggen Sannas husbilsliv är att inspirera både er som redan har husbil och er som funderar på att skaffa en. Jag kommer att ge tips, idéer och information om husbilslivet, som jag hoppas kommer till glädje och nytta för er alla. 


Our RV, Concorde Charisma 890M, winther 2014/2015, Gillersklack's camping,14 F.Vår husbil Concorde Charisma 890M Iveco, vintern 2014/2015, Gillersklacks camping, -10 C.
Foto-Photo: Sannas husbilsliv-Sanna's RV life