söndag 12 april 2015

Welcome-Välkommen!

The aim of my blog Sanna's RV life is to inspire both you who are well acquainted with RVs and newbies. I will give tips, ideas and information about RV life, which I hope will be of joy and benefit for you all.

Syftet med bloggen Sannas husbilsliv är att inspirera både er som redan har husbil och er som funderar på att skaffa en. Jag kommer att ge tips, idéer och information om husbilslivet, som jag hoppas kommer till glädje och nytta för er alla. 


Our RV, Concorde Charisma 890M, winther 2014/2015, Gillersklack's camping,14 F.Vår husbil Concorde Charisma 890M Iveco, vintern 2014/2015, Gillersklacks camping, -10 C.
Foto-Photo: Sannas husbilsliv-Sanna's RV life 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar