måndag 31 augusti 2015

#11 Sewer hose storage-Förvaring av slangen för tömning av den fasta toatanken

You don't want to store the sewer hose inside the RV, due to possible smell and bacteria or due to limited storage space. One idea to store the sewer hose is to place it in a PVC pipe mounted under the RV at for you a convenient  and driving safe place. In the image below you can see that we have mounted two pipes on the inside of the side skirt under our RV. You could also place the pipe along a steel beam cross over the RV or on the MC or bicycle rack at the back of the RV. It's also possible to store fishing poles in this kind of arrangements. You can buy these kind of pipes and end caps at the hardware store or at Biltema.

Om du har en fast toatank så vill du antagligen inte förvara avloppsslangen inuti husbilen pga eventuell lukt och bakterier eller av utrymmesskäl. En idé är att förvara slangen i ett avloppsrör av PVC som placeras under husbilen på lämpligt ställe. På bilden ser du att vi har placerat två rör innanför sidokjolen på vår husbil. Du kan även placera röret tvärs över bilen och fästa den i en stålbalk eller placera röret på ett MC- eller cykelställ bak på bilen. Huvudsaken är att röret är lättåtkomligt för dig, samt att det inte utgör en säkerhetsrisk under färd. Du kan även förvara fiskespön i ett rör under husbilen. Avloppsrör med lock finns i byggbutiker eller så hittar du dem hos Biltema.


Photo-Foto: Sanna's RV life-Sannas husbilsliv. PVC pipes for sewer hose storage placed under the RV inside the side skirt.- Avloppsrör från Biltema för förvaring av avloppsslangar monterade under husbilen på insidan av sidokjolen.

söndag 30 augusti 2015

#9 How to store glass bottles, part 1-Förvara glasflaskor, del 1

One way to prevent the glass bottles from breaking while driving is to put a plastic sock on them. You can easily find them at Tax Free shops or at Reimo. This idea is both useful when you store the bottles standing or laying down in a drawer.
Photo-Foto: Sanna's RV life-Sannas husbilsliv
Ett tips för att hindra att flaskorna går sönder under färd är att trä på en plastsocka på dem. Du finner dem i Taxfree butiker eller hos Reimo. Denna idea fungerar både när du förvarar flaskorna stående eller liggande i en låda.

#10 Wasp trap-Getingfälla

One idea to get rid of wasps is to make a home made trap. Cut the neck of a soda bottle and put it back up side down. Fill with soda about 2 cm and put some oil on the inside of the top so that the wasps slides down easier. An advantage with this kind of wasp trap is that it works all day even when you are not present. Another benefit is that you don't need to chase and kill the wasps yourself and risk to be stunged. But, you need to use the specific beverage that attracted the wasps from the beginning. For us this summer it was Fanta (orange soda)that the wasps just couldn't resist.

En idé för att bli av med getingar är att göra en fälla. Skär av halsen på en läskflaska och placera den upp och ner. Fyll med läsk ca 2 cm och smörj sedan insidan av toppen med olja så att getingarna lättare ramlar ner i flaskan. En fördel med den här typen av geting fälla är att den fungerar även när du inte är närvarande. Ytterligare en fördel är att du inte behöver jaga getingarna själv och därmed riskera att få ett stick. Men, du behöver gillra fällan med det som getingarna dras till precis just då. För vår del denna sommar så var det Fanta (apelsinläsk), som de var helt galna i.
Photo-Foto: Sanna's RV life-Sannas husbilsliv. Home made wasp trap with Fanta. Hemmagjord getingfälla med Fanta som bete.