tisdag 12 maj 2015

#5 Find all small things- Hitta alla små saker

What is the best way to store all small things, so that you can find them again? Just put them in small drawers and boxes and label them. The drawers in the first photo are from Rusta and Jysk, and you can find similar boxes as in photo number 2 at the hardware store.

Hur ska man förvara alla små saker, så att du kan hitta dem igen? Jo, sortera dem i små lådor och märk dem. Förvaringarna på den första bilden är från Rusta och Jysk, liknande askar som i den andra bilden finns i verktygsbutiker.


Foto-Photo: Sannas husbilsliv-Sanna's RV life.

Foto-Photo: Sannas husbilsliv-Sanna's RV life.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar