söndag 30 augusti 2015

#9 How to store glass bottles, part 1-Förvara glasflaskor, del 1

One way to prevent the glass bottles from breaking while driving is to put a plastic sock on them. You can easily find them at Tax Free shops or at Reimo. This idea is both useful when you store the bottles standing or laying down in a drawer.
Photo-Foto: Sanna's RV life-Sannas husbilsliv
Ett tips för att hindra att flaskorna går sönder under färd är att trä på en plastsocka på dem. Du finner dem i Taxfree butiker eller hos Reimo. Denna idea fungerar både när du förvarar flaskorna stående eller liggande i en låda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar